AFKLARINGSFORLØB

Uddannelsen indledes et 12 ugers afklaringsforløb, hvor dine ønsker, opmærksomhed, arbejdsstrategier, ressourcer og potentialer afdækkes i samarbejde med kompetente fagpersoner. Gennem de 12 uger indkredses indholdet af din endelige uddannelsesplan. Uddannelsesplanen justeres løbende igennem uddannelsesforløbet. Der arbejdes igennem hele uddannelsesforløbet med, at du skal sluses ud til en ungdomsuddannelse eller lignende, hvis STU Akademiet vurderer at du er parat.