ALMEN UNDERVISNING

Flere af de studerende på STU Akademiet har et ønske om at fuldende deres 9 eller 10 klasse, eller tage HF enkeltfag.

STU Akademiet kan facilitere og give støtte til at kunne komme op til afgangsprøven. Hvis du er over 18 år, gennemføres det i samarbejde med VUC.

STU Akademiet tilbyder bl.a. undervisning i fagene dansk, engelsk, matematik og samfundsfag.

Undervisningen vil være tilrettelagt ud fra dine individuelle behov og forudsætninger.

HF enkeltfag

På STU Akademiet har du har mulighed for at tage HF enkeltfag gennem VUC. Her kan du følge undervisningen online, både hjemme og på STU Akademiet. På STU Akademiet har du en lærer der underviser og støtter op om dig i hverdagen.