ADL

ADL(Almindelig Daglig Livsførelse) har til formål at uddanne og træne dig til at være selvhjulpen i eget hjem, samt i videst muligt omfang selvstændigt at kunne håndtere egne hverdagsaktiviteter og de nærmeste relationer (familie og venskabskreds).

I ADL indgår elementer som:

• Personlig hygiejne
• Rengøring og vedligeholdelse - i eget hjem
• Fitness, sundhed og ernæring
• Madlavning og hygiejne
• Privatøkonomi
• Håndtering af hverdagen 
• Medborgerskab
• Ungdomsmiljø og netværk