EUA

Erhvervs- og uddannelses Afklaring (EUA)

STU Akademiet tilbyder individuelt tilrettelagte EUA forløb for unge mellem 16-25 år. EUA forløbet er halv – eller 1 årige forløb.

Der evalueres løbende igennem hele forløbet med den unge , familien og kommunen, så vi lever op til LAB Lovens bestemmelser.

Forløbet foranstaltes under LAB Loven (Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats)

Formålet er at opkvalificere og kompetenceafklare den unge fagligt social og personligt, så han/hun bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Målgruppe: STU Akademiet er specialiseret inden for målgruppen, Autisme spektrum forstyrrelser (ASF), psykisk sårbare unge med funktionsnedsættelser pga. Angst, depression, og stress.

Indhold:

STU Akademiet tilbyder individuelle forløb som tilrettelægges så de afspejler de unges udfordringer og potentialer. Forløbene tager afsæt i STU Akademiets rammer.

I et EUA forløb arbejdes der bl.a. med mødestabilitet, faglige mål, social omgang i et uddannelses- og arbejdsmiljø, hygiejne og fremtoning.

EUA Mentor.
Efter behov kan STU Akademiet tilbyde mentor ordning, til støtte af overgangen imellem STU Akademiet og anden uddannelse eller beskæftigelse. Mentor forløbet bevilliges af kommunen, og kan variere i tid, alt efter den unges behov.

Afslutning:

Forløbet afsluttes med en uddannelsesplan for den unge