PRAKTISK INFORMATION

Mødetider

  • Mandag 8:45 – 15:00 (selvstudietilbud efter kl. 13.30)
  • Tirsdag 8:45 – 15:00 (selvstudietilbud efter kl. 13.30)
  • Onsdag 8:45 – 15:00 (selvstudietilbud efter kl. 13.30)
  • Torsdag 8:45 – 15:00 (selvstudietilbud efter kl. 13.30)
  • Fredag 8:45 – 13:30

  • Undervisningen slutter hver dag kl. 13.30.
    Mandag - torsdag er de studerende velkommen til at blive på skolen til kl. 15.00, hvor de f.eks kan arbejde videre på projekter, spille spil, se film, eller bare hænge ud med de andre studerende.


Hvad gør man i tilfælde af sygdom?

De studerende har mødepligt til alle undervisningstimer, med mindre der er tale om gyldig fraværsgrund og/eller aftale herom. Ved sygemelding skal den studerende eller deres forældre/botilbud sende en sms til den ansvarlige kontaktlærer.


Lukke- og feriedage

Se vores årskalender 2019/20


Frokostordning

STU Akademiets studerende, er som oftes med på skift til at tilberede den daglige fælles frokostbuffet, som er gratis for alle de studerende. Frokosten bliver serveret hver dag fra kl. 11.30-12.00.


Forældresamarbejde

STU Akademiet ser forældresamarbejde som noget helt afgørende for, at kunne skabe et godt og udviklende forløb for den studerende. Hver studerende får tilknyttet en kontaktlærer. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er den eneste person, som har med den studerende at gøre under uddannelsen. Kontaktlæreren er derimod den særligt ansvarlige for kontakten med hjem/bosted. Det er også kontaktlæreren, som indkalder til, og afholder årlige møder med den studerende, STU-vejledere og familie/bosted.

Alt efter om du er under eller over 18 år gammel, er der forskellige regler.
- er du under 18 år, har vi en tæt kontakt med dine forældre/din værge.
- er du over 18 år, skal vi have din tilladelse til at kontakte dine forældre/værge.