SY & DESIGNLINJEN

Sy & designlinjen på STU Akademiet er tilegnet unge med ASF, der har interesse inden for sy og design. Sy & design linjen har en fast tilknyttet lærer, samt selvstændige inden for Sy og designbranchen, som i afklarede perioder underviser inden for særlige fagområder og temaer. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte studerendes forudsætninger i faget. Undervisningen centreres om den enkelte studerendes ønsker og evner, og tilrettelægges ud fra disse i samråd med underviserne. Gennem hele forløbet laves klare mål sammen med den studerende omkring tidshorisont, opgave, sted, pauser samt personer der er involveret i forløbet. STU Akademiets Sy & design linje arbejder sammen med professionelle syerske og designere samt uddannelsessteder. Gennem forløbet vil den studerende gives mulighed for at komme i spændende praktikker og arbejdsforløb, samt besøge relevante uddannelsessteder. STU Akademiet arrangerer derudover også virksomheds besøg og ture til udstillinger.