MÅLGRUPPEN

Målgruppe Unge i alderen 16 – 25 år med særlige behov, der efter undervisningspligtens ophør ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse. STU Akademiets primære målgruppe er studerende med autisme herunder aspergers, som samtidig kan have funktionsnedsættelser på grund af svær angst, depression, Tourettes syndrom, OCD, spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd. Vores målgruppe er i besiddelse af enorme ressourcer, som samfundet fortjener at få glæde af. Gennem støtte, uddannelse og selvforståelses kurser, bliver borgeren klogere på egne styrker og svagheder hvilket kan være med til at ruste dem til fremtidige udfordringer