MÅLSÆTNING

STU Akademiets målsætning er at skabe en ramme for den studerende, så de kan modtage undervisning i hverdagen, i et fleksibelt læringsrum, hvor de studerende mødes fuldt ud i deres funktionsniveau, hvad gælder deres kognitive, emotionelle, familiære og læringsmæssige niveau.
Et af kriterierne for succes for STU Akademiet er, at den enkelte studerende vil komme i stand til at følge en almindelig uddannelsesdag og forløb.
Dette forudsætter, at den studerende har opnået tryghed i at kunne overskue sin hverdag, har lært at mestre sin angst og anden komorbiditet, har reduceret afhængighed af sine forældre, har styrket sin kommunikation og selvindsigt, har mindsket sin følelsesmæssige sårbarhed, har udviklet motivation og subjektiv ansvarlighed, samt er blevet fyldt af håb og overskud for fremtiden.