PÆDAGOGISKE PROFIL

STU Akademiet arbejder altid for at udvikle den studerendes selvstændighed og selvhjulpenhed. Vores tilgang til den studerenes verden vil altid være undersøgende og imødekommende. STU Akademiets ansatte har fokus på at skabe tillidsfulde relationer med udgangspunkt i anerkendelse, ligeværd og gensidig respekt.

STU Akademiet søger, at skabe en hverdag for den studerende der er præget af:

• Personlig udvikling
• Tydelighed
• Troværdighed
• Faglighed
• Tryghed
• Genkendelighed
• Fællesskab
• Dialog

På STU Akademiet vægter vi kroppens fysiske velbefindende da det har betydning for den studerendes samlede livskvalitet. Det betyder derfor, at vi har stor variation i den mad vi serverer dagligt. Der er hver dag fri adgang til frugt og der tages altid hensyn til eventuelle mad-sanseforstyrrelser og allergier. På STU Akademiet prioriteres det, at det pædagogiske arbejde er grundigt gennemarbejdet. Dette er med til at sikre at STU Akademiets medarbejderne har en fælles kontinuerlig forståelse for den pædagogiske linje.