EKSEMPEL PÅ ET SKEMA

Uddannelsesplaner og skemaer bliver lavet 100% individuelt til dig.

Der vil i perioder laves temadage og uger. Projektforløb, praktikforløb, samt uddannelsesforløb vil tilrettelægges individuelt og kan berøre skemaets udformning for den enkelte elev.

Skemaet er kun vejledende!