UDDANNELSEN

Ungdomsuddannelsen er bygget op som en blanding af undervisning og praktiske aktiviteter.

Du vil få udviklet dine:

•  Faglige kompetencer i forhold til uddannelse 
   og/eller arbejde.
•  Muligheder faglige for at få et selvstændigt og 
   aktivt fritidsliv.
•  Færdigheder i at være sammen med andre
•  Muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet 
   på egen hånd.

Din uddannelse på STU Akademiet bliver sat sammen efter dine behov, kvalifikationer, modenhed og interesser.

Når du begynder på STU Akademiet udarbejder vi i fællesskab din personlige plan for uddannelsen.

En del af de studerendes undervisning vil derudover bestå i ugentlige samtaler med den studerende om dennes udvikling og selvforståelse. Den enkelte studerende vil være i proces med selvindsigt i forhold til egne styrker og sårbarhed. Samtalerne vil inddrage strategier og materialer fra sociale historier, narrative værktøjer og exposure.