UDDANNELSESFORLØB

Uddannelsen udgør et planlagt koordineret 3 årigt forløb, som er tilpasset dine særlige forudsætninger, behov, modenhed og interesser. Forløbet kan afbrydes ved succes med permanent udslusning til uddannelse eller arbejde. Uddannelsesforløbet er opdelt i 3 uddannelsesområder:

• Privatliv og bo undervisning
• Arbejds- og uddannelses liv
• Almen undervisning