UDDANNELSESPLAN

Uddannelsesplanen indeholder muligheder for din personlige udvikling gennem undervisning, aktiviteter og praktik. Planen skal beskrive:

• Hvad du skal lære og hvorfor. 
• Hvornår du skal lære det. 
• Hvor du skal have de forskellige dele, som uddannelsen stykkes sammen af.

Uddannelsen bliver sat sammen af flere forskellige elementer. Undervisningsplanen laves efter dine forudsætninger, behov og ønsker. Der er derfor ikke to særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, der er ens.